THIẾT KẾ MẶT BẰNG CĂN HỘ VALENCIA GARDEN

Mặt bằng căn hộ Valencia Garden

Basic RGB
Mặt bằng tòa A – Tầng 2
toa-a-tang-3
Mặt bằng tòa A – Tầng 3
toa-a-tang-4-15
Mặt bằng tòa A – Tầng 4 – 15
Basic RGB
Mặt bằng tòa B – Tầng 2
toa-b-tang-3
Mặt bằng tòa B – Tầng 3
toa-b-tang-4-15
Mặt bằng tòa B – Tầng 4 – 15
toa-c-tang-2
Mặt bằng tòa C – Tầng 2
toa-c-tang-3
Mặt bằng tòa C – Tầng 3
toa-c-tang-4-6
Mặt bằng tòa C – Tầng 4 – 6
toa-c-tang-7
Mặt bằng tòa C – Tầng 7
toa-c-tang-8
Mặt bằng tòa C – Tầng 8
toa-c-tang-9
Mặt bằng tòa C – Tầng 9
09 3456 1191